Tahked osakesed

Tahked osakesed on igal pool õhus olev tolm ja tahm. Suur kogus võib kahjustada hingamist.

 

Mis on tahked osakesed?

 

Tahked osakesed on üldine mõiste õhus olevate imeväikeste osakeste kohta, mis võib hõlmata tolmu, mustust, tahma, suitsu ja vedelikupiisakesi. Mõned tahked osakesed, nagu tahm ja suits on piisavalt suured ja tumedad ning silmaga nähtavad. Teised osakesed on nii peened, et neid on võimalik avastada ainult mikroskoobiga. 

Tahkeid osakesi leidub õhku eralduvas saastes – sõidukite heitgaasides, tehaste emissioonis, ehitusplatside, põllutööde, sillutamata teede ja kivipurustamise tolmus ning puidu põlemise suitsus. 

Tahkeid osakesi tekib ka kaudselt, kui sõidukites, elektrijaamades ja muudes tööstusprotsessides kütuste põletamise emissioon reageerib päikesevalguse ja veeauruga. Tahkeid osakesi moodustub ka toidu grillimisel puusöel või gaasil, lehtede ja hao põletamisel ning puidu põletamisel kaminas või ahjus.

 

Kuidas võib tahkete osakestega kokku puutuda?

 

Tahked osakesed on levinud õhusaasteained ja neid leidub igal pool õhus. Väljas võib tahkete osakestega kokku puutuda õhu sissehingamisel. Tahkete osakeste kogus õhus on muutuv sõltudes ilmastikutingimustest, aastaajast ja asukohast. Kõige tõenäolisemalt võib tahkete osakestega kokku puutuda suvel, kui päikesekiirgus ja kuumus reageerivad saastega tekitades sudu. 

Suure koguse tahkete osakestega on suurem tõenäosus kokku puutuda elades tööstusliku tegevuskoha läheduses või treenides väljas tiheda liiklusega piirkonnas. Tahkete osakestega võib kokku puutuda kodus ja tööl, siseruumides ja väljas, suitsetamisel või tubakasuitsu sissehingamisel.

 

Kuidas võivad tahked osakesed tervist mõjutada?

 

Suures koguses tahked osakesed, eriti väga peened osakesed, võivad põhjustada tõsist ohtu inimese tervisele kui nad akumuleeruvad hingamiselunditesse. Tervise kahjustused sõltuvad osakeste suurusest ja nende kogusest õhus. Peened mikroosakesed võivad sissehingamisel sattuda sügavale kopsudesse, kuhu nad jäävad pikaks ajaks, või absorbeeruda vereringesse. Pikaajaline kokkupuude mikroosakestega võib põhjustada hingamishaiguste kasvu, kopsutalitluse vähenemist, kroonilist bronhiiti või isegi hingamishäiretest põhjustatud surma. 

Lühiajaline kokkupuude suuremate tahkete osakestega võib raskendada hingamishaiguste seisundit, näiteks astmat. Kokkupuude võib põhjustada köha suurenemist, hingeldamist, hingamisteede ärritust ja vaevalist hingamist. 

Tahked osakesed on kahjulikud eelkõige inimestele, kellel on kopsuhaigused nagu astma, krooniline bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või kopsupuhitus. Tundlikkus kokkupuutel tahkete osakestega on suurem lastel, vanematel inimestel ja südamehaigetel.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

Kohtade interaktiivne keskkond: