Toornafta

Toornafta on ainus vedelik, mida leidub maa-alustes reservuaarides, seda kaevandatakse ja sellest tehakse kütuseid ja teisi naftatooteid.

 

Mis on toornafta?

 

Toornafta on tumekollane kuni must õline vedelik, mida leidub looduslikes maa-alustes reservuaarides. See moodustus miljoneid aastaid tagasi, kui loomade ja taimede jäänused kattusid pinnakihtidega, tekkinud rõhu ja kuumuse tõttu muutusid need toornaftaks, mille tõttu nimetatakse toornaftat ka fossiilseks kütuseks. Toornaftat kaevandatakse ja sellest tehakse kütuseid ning teisi naftatooteid.

Toornafta on mitmete koostisosade segu, peamiselt koosneb see süsivesinikest, mis koosnevad süsinikust ja vesinikust. Toornafta sisaldab ka sadu teisi ained nagu näiteks benseen, kroom, raud, elavhõbe, nikkel, lämmastik, hapnik, väävel, tolueen ja ksüleen. Väljendit „kogu nafta süsivesinikud“ (TPH) kasutatakse toornaftast pärinevate sadade keemiliste ühendite kirjeldamiseks.

Leidub nelja tüüpi toornaftat:
A klass: lenduvad kergõlid: need õlid on vedeldad ja väga mürgised, hõlmavad lennukikütust ja bensiini.
B klass: mitte-kleepuvad õlid: need õlid on vahajad ja vähem mürgised ning hõlmavad diislikütust ja kergnaftat.
C klass: kleepuvad raskõlid: need õlid on pruuni või musta värvusega ja on kleepuvad või tõrvased ning hõlmavad enamikke naftaõlisid, nende mürgisus on madal, kuid lekkides võib mõju vee- ja elukeskkonnale olla tõsine.
D klass: tahked õlid: need õlid ei ole mürgised ja hõlmavad raskõlisid, nendest põhjustatud reostust on raske koristada ning lekkides võib mõju vee- ja elukeskkonnale olla tõsine.

Toornaftat rafineeritakse bensiini, diislikütuse, lennukikütuse, majapidamiskütteõli, lambiõli, vedela naftagaasi nagu propaani ja teiste soojust või elektrit tootvate energiaallikate tootmiseks. Seda kasutatakse ka määrdeainete, vahade, tintide, kriitide, prillide, rehvide, CDde ja DVDde, ammoniaagi, nõudepesuvahendite ning mõnede tervishoiu- ja isikuhooldustoodete valmistamiseks.

 

Kuidas võib toornaftaga kokku puutuda?

 

Toornaftaga võib kokku puutuda elades õlitööstuse või õli lekkekohtade lähedal, süües saastunud mereande. Enamik toornaftaga kokkupuutest toimub nafta süsivesinike ja toornafta kõrvalsaaduste nagu bensiini, õlitoodete, kütteallikate või tarbekaupade kaudu. Kogu nafta süsivesinikega kokkupuude on võimalik mitmete allikate kaudu.

Kokkupuude toornaftaga on võimalik õlilaikudest randades või rannikualadel. Tuul ja lained võivad lekkinud õli väiksemateks õlilaikudeks lagundada. Need õlilaigud on suurematest lekkekohtadest pärit jäänukid, mis võivad kergesti kivide, liiva või mereelustiku külge kleepuda. Õlireostus võib kleepuda lemmikloomade karvale, mille kaudu on võimalik inimeste kokkupuude.

Kokkupuude toornaftaga on võimalik töötades õlitööstuses, õlipuurimisalustel või avamere õlitöötlusrajatisel. Töökohas on kokkupuude võimalik naha kokkupuutel või toornafta vedeliku, tilkade või aurude sissehingamisel.

 

Kuidas võib toornafta tervisele mõjuda?

 

Kokkupuude toornaftaga võib ärritada silmi, nahka ja hingamisteid. See võib põhjustada pearinglust, kiirenenud südame löögisagedust, peavalu, segadusesolekut ja kehvveresust. Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada naha punetust, turseid ja nahapõletust.

Toornafta põletamisel, kas juhuslikult või lekkekontrolli meetmena, eraldub kemikaale, mis mõjutavad inimese tervist. Need kemikaalid on süsinikdioksiid, süsinikoksiid, plii, lämmastikoksiidid, tahked osakesed, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, vääveldioksiid  ja lenduvad orgaanilised ühendid.

Toornafta põlemissaadustega kokkupuutel võib kokku puutuda suures koguses tahkete mikroosakestega, mis võib põhjustada tahkete osakeste tervisekahjustusi. Toornafta põlemissaadustega kokkupuude võib kahjustada ninaõõnt, hingamisteid ja kopse. See võib põhjustada õhupuudust, hingamishäireid, köha, sügelust, punetavaid või vesiseid silmi ja musta lima eraldumist.

Õlilaikude käitlemine võib põhjustada allergilist reaktsiooni nahal või nahalöövet.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Asukohad, kus toornaftat võib leida
Linn Talu Alev Sadam

Tööstusala

Kemikaalimahuti

Rand

 

Kemikaalimahuti

 

Ranniku tööstusala

 

Kütusetorud

 

Sadam ja veesõidukid

 

Koorikloomad

 

Kaubavedu

 

Dokk

Kohtade interaktiivne keskkond: